ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PODOCARE Kft., Csóti Gyöngyi Ildikó, lábgyógyászati és kézápolási szakellátással, műkörömépítéssel,
oktatással és termékkereskedelemmel foglalkozó vállalkozás, tájékoztatom a szolgáltatásaimat igénybe
vevő érintetteket a személyes adataik kezelése körében követett gyakorlatomról. Az érintettek személyes
adatainak védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseimről, valamint az érintettek
ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.


Jelen dokumentum az érintettek személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges továbbításáról és
az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info törvény) megfelelő
tájékoztatást.


Továbbá, jelen dokumentum által tájékoztatom az érintetteket arról, hogy milyen biztonsági
intézkedéseket foganatosítottam a személyes adataik védelmében.
Definíciók


A PODOCARE Kft., Csóti Gyöngyi Ildikó Adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által, az általános
adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatomnak
olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség számára, valamint az érintettek számára. Ennek
biztosítása érdekében, először meg kell magyaráznom a használt terminológiát.
Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:


Személyes adatok


Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
("Érintettre/Adatalanyra/Adatszolgáltatóra") vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy
az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóval, például névvel,
azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval, egy vagy több, a fizikai, élettani, genetikai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásával.


Az Érintett vagy Adatalany, vagy az Adatszolgáltató (továbbiakban érintett)


Az Érintett/Adatalany /Adatszolgáltató minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek
személyes adatait, a feldolgozásért felelős Adatkezelő, illetve Adatkezelő által megbízott Adatfeldolgozó
dolgozza fel. És aki a személyes adatok által beazonosítható.

Feldolgozás


A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes
adatokon keresztül, akár automatizált módon, akár gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás,
adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, átruházás, terjesztés vagy más módon
történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján
történik.


A feldolgozás korlátozása


A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben a
feldolgozásukat korlátozzák.


Profilozás


A profilozás a személyes adatoknak a természetes személyre vonatkozó, egyes személyes szempontok
értékelésére szolgáló, személyes adatok felhasználását magában foglaló, személyes adatok automatizált
feldolgozását jelenti. Különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére,
egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére, vagy megjósolására, érdekek,
megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások tekintetében.

Az Adatkezelő, a feldolgozásért felelős személy


A feldolgozásért felelős Adatkezelő vagy Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság,
ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok
feldolgozásának célját és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az Adatkezelő vagy a kinevezésére vonatkozó különleges kritériumok uniós
vagy tagállami jogszabályok szerint biztosíthatók.


Adatfeldolgozó vagy Processzor


Az Adatfeldolgozó, processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely
az adatkezelő nevében, annak írásos megbízása alapján feldolgozza a személyes adatokat.


Kedvezményezett


A Kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyek részére a
személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azok a
hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban egy adott vizsgálat
keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők kedvezményezettnek. Ezeknek az adatoknak az
említett hatóságok általi feldolgozása, a feldolgozás céljai szerint, meg kell, hogy feleljenek az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Harmadik fél


Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az
Adatkezelőt, az Adatfeldolgozót és azokat a személyeket, akik az Adatkezelő vagy a Feldolgozó közvetlen
felügyelete alatt személyes adatok feldolgozására jogosultak.


Engedélyezés


Az Érintett beleegyezése, vagyis, minden olyan általa szabadon adott, konkrét, és egyértelmű megjelölés,
amelyre az érintett kívánja, hogy nyilatkozatával vagy egyértelműen megerősítő cselekedetével kifejezi a
vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozását.


1. A szolgáltatás, tevékenység tulajdonosa, aki az adatokat kezeli, továbbiakban Adatkezelő:


A cég rövidített elnevezése: PODOCARE Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Viola utca 3.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Viola utca 3.
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.
Számlaszám: HU82 5170 0100 1500 6851 0000 0000
Adószám: 27048083-2-16
Kapcsolattartó neve: Csóti Gyöngyi
Telefonszám: +36-30-984-2533
A cég elektronikus elérhetősége: 3tospange.hu
Cégjegyzékszáma: 16 09 018754


2. Adatokért felelős Adatkezelő és/vagy Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:


Név: Csóti Gyöngyi Ildikó
Cím: 5000 Szolnok, Viola u. 3.
Telefonszáma: +36 30 984-2533
e-mail címe: linka2000@t-online.hu

Adatvédelmi rendelkezések a Cookiek használatával kapcsolatban


A www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu internetes honlap cookie-kat használ.
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapom az Ön böngészőjének küld el azzal a
céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapom használatát és közreműködnek
abban is, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsek a látogatóimról.
A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és információkat, továbbá, nem alkalmasak az
egyéni felhasználó azonosítására.

 

A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort –
amelyet az Ön eszköze tárol.


A cookiekat a szerver oldali szolgáltatók generálják a honlap interneten való jobb megjelenése, és optimális
működése érdekében. A honlap tulajdonosa, az Adatkezelő, cookiek működéséért csak a honlapra
látogatók tájékoztatása erejéig felelős. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány
pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.


A cookiek használatával a www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu több felhasználóbarát
szolgáltatást tud nyújtani a honlap felhasználóinak, amelyek a cookie-beállítás nélkül nem lennének
lehetségesek.


A cookiek segítségével a Honlapomon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó
személyére. A cookiek lehetővé teszik számomra, hogy - amint azt korábban említettem – felismerjem a
felhasználót a honlapomon. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a
honlapom használatát.


• A cookiek miatt, pl. nem kell hozzáférési adatot megadnia minden egyes alkalommal, amikor a
honlapomat eléri, mert ezt a honlapom átveszi, és az ezt szolgáló cookie, tárolódik a felhasználó
számítógépes rendszerében.


A cookiek jogszabályi háttere és jogalapja:


Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön személyes és
önkéntes hozzájárulása.


A honlapom által használt cookie-k főbb jellemzői:


Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett a honlapomra.
Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.


Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató által használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
Élettartama 365 nap.


Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor, a figyelmeztetőablakban elfogadja a cookiek tárolásáról
szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Google Adwords cookie: Amikor Érintett meglátogatja a honlapomat, az Érintett cookie azonosítója
hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookie-kat (pl. a NID és SID cookie-kat) használ a Googletermékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat
például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel, vagy
a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.

 

Az AdWords konverziókövetés funkciója is cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb
konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy
hirdetésre kattint.


A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns
az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó
által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.


Ezen kukik segítenek nekem abban, hogy az erre épülő statisztikákból megtudjam, ön mely szolgáltatásaim
után érdeklődik, vagy mely szolgáltatások azok, amik után érdeklődik, de nálam még nem elérhetőek a
szakmámon belül.


Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás
cookiekat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó
statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google
Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő
jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookieval együtt –
felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a
Google Keresésben) és szerte az interneten. Hogy fel tudjam mérni, a honlapomon mely oldalak, azon bell
mely témák érdeklik legjobban a látogatóimat.


A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a honlap használatához nélkülözhetetlenek,
és lehetővé teszik a honalp alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában, a website számos funkciója,
nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére
korlátozódik.


A felhasználói élmény javítását szolgáló cookiek: Ezek a cookiek információkat gyűjtenek a felhasználó
honlap használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap
a honlapról. Ezek a cookiek nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános,
névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a honlap teljesítményének javítására
használom. Ezen típusú cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.


Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon
jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési
adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a
weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A
Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra.


A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az
Ön számára. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy - amint azt korábban említettem, – a rendszer
felismerje a felhasználót a honlapomon anélkül, hogy róla személyes adatokat gyűjtene.


Az Érintett bármikor megakadályozhatja honlapomon keresztül a cookie-k beállítását az internetböngésző
megfelelő beállítása révén, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k tárolását. Továbbá, a már beállított
cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző, vagy más szoftverprogramok segítségével.

 

Ez minden népszerű Internet böngészőben lehetséges.


Azonban, ha az Érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor a honlapom nem
minden funkciója használható teljes mértékben. Ez esetben ezt tudomásul kell vennie.
A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken talál:


Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Általános adatok és információk összegyűjtése


A www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu honlap számos általános adatot és információt gyűjt
össze, amikor az Érintett vagy az automatizált rendszer előhívja a honlapot. Ez az általános adat és
információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiba. A gyűjtött (1) használt böngésző típusok és verziók, (2) a
hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a honlap, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri
a honlapomat (ún. Referrerek), (4) (6) az internetes protokoll címét (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer
internetszolgáltatóját, valamint (8) egyéb hasonló adat és információ, amelyet az információtechnológiai
rendszerünk elleni támadások esetén használhatunk.


Ezen általános adatok és információk felhasználása alkalmával a www.karolina2000.hu és a
www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkább csak azért
van szükség, hogy (1) helyesen töltsem be honlapom tartalmát, (2) optimalizálja honlapom tartalmát és
alkalmankénti hirdetéseit, (3) biztosítsa az informatikai rendszerem és honlap technológiám hosszú távú
életképességét, és (4) a bűnüldözési hatóságok, számítógépes támadás esetén, a büntetőeljáráshoz
szükséges információkkal rendelkezzenek.


Ezért a www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött
adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növeljem vállalkozásom adatvédelmi adatbiztonságát, és
biztosítsam az általam feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét.
A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai, külön-külön tárolódnak az Érintett által önként megadott és
biztosított összes személyes adatról.


A www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu a munkája során összegyűjt egy sor általános információt
és adatot. Ez az általános adat és információhalmaz egy számítógépen tárolódik, amelyet a jelszó, a
biztonsági szoftverek és mailware programok védenek, és az összes dokumentum a mentett időszak alatt
dekódolt. A gyűjtött adatok az Érintettek neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási neve és címe,
választott okatási nap, vagy a képzés neve, illetve üzenetek. Mindezeket az adatokat felhasználjuk az
Érintett kiszolgálásának érdekében. Az adatokat csak a szolgáltatás teljesítésének végrehajtási ideje alatt,
illetve, a törvény által előírt feltétlenül szükséges megőrzési időszak alatt tároljuk.

 

A személyes adatok rutin törlése és blokkolása


Az Adatkezelő, az Érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza
fel és tárolja. Kivétel, amikor annak további megőrzését az európai jogalkotó vagy más törvényhozók
jogszabályokban vagy rendeletekben előírják.


Ha a tárolás célja már nem áll fenn, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által
meghatározott tárolási idő lejár, vagy maga az Érintett kéri személyes adatainak törlését, a személyes
adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően blokkolom, és/vagy törlöm.


Tájékoztatom Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével
összhangban nyilvántartást köteles vezetni (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon,
mikor továbbított), amelynek tartalmáról Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a
tájékoztatását a törvény kizárja.


Az Adatvédelemért felelős Felügyeleti szervek:


1./ NAIH, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C; telefon: +36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.


Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.


Az Infotv. fenti szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki,
amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt, a
bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.


Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél
• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (https://www.naih.hu/files/Tajekoztataskerese-szemelyes-adatok-kezeleser-l.pdf)
• személyes adatainak helyesbítését, valamint (https://www.naih.hu/files/Szemelyesadatok-helyesbitese.pdf)
• személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
(https://www.naih.hu/files/Szemelyes-adatok-toerlese-iranti-kerelem.pdf)

 

2./ Peres eljárás esetén, a területileg illetékes polgári bíróság. Szolnoki Járásbíróság (címe: 5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 1.; telefonszám: +36 56 501 400; e-mail cím: birosag@szolnokit.birosag.hu)


A bírósági illetékesség kereső a következő linken érhető el:


https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

Az Érintett jogai


A visszaigazolás joga


Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által meghatározott módon, az
Adatkezelőtől megkaphassa annak megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e
vagy sem. Amennyiben az adatalany élni kíván e joggal, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel
vagy annak bármely megbízottjával.


Hozzáférési jog


Minden jogalanynak joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által meghatározott módon megkaphassa
az Adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatairól és az információ másolatáról szóló ingyenes
információkat. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az Érintett számára biztosítják az alábbi
információkhoz való hozzáférést:
• az Érintett személyes adatainak köre,
• a személyes adatok feldolgozásának célja,
• a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek köre, amelyek, vagy akik részére az Érintett
személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják hozni, különösen a harmadik országokban vagy
nemzetközi szervezetekben résztvevők esetében,
• amennyiben lehetséges, a tervezett időszak, amíg a személyes adatok tárolásra kerülnek, vagy ha ez
nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok, jogalapok,
• az Adatkezelőnek a személyes adatok javításával vagy törlésével kapcsolatos kérései, illetve az
Érintett személyes adatai feldolgozásának korlátozása, illetve az ilyen feldolgozás ellen kifogás
kérése,
• a panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
https://www.naih.hu/files/Tajekoztatas-kerese-szemelyes-adatok-kezeleser-l.pdf
• a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, a profilalkotás, az
értelmezhető logikával kapcsolatos lényeges információk, valamint a megvalósítás jelentősége és
tervezett következményei.


Továbbá, az Érintettnek joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat
átruházták-e harmadik országra, vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga
van tájékoztatást kérni az átruházással kapcsolatos, megfelelő biztosítékokról.
Amennyiben egy Érintett igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti a kapcsolatot az
Adatkezelővel, vagy annak megbízottjával.

 

A helyesbítéshez való jog


Minden egyes érintettnek joga van, az európai jogalkotó iránymutatásai alapján arra, hogy indoklás nélkül
kérhesse, és késedelem nélkül megkaphassa Adatkezelő által az őt érintő pontatlan személyes adatok
helyesbítését, a befejezetlen adatok javítását.


https://www.naih.hu/files/Szemelyes-adatok-helyesbitese.pdf


A feldolgozás céljait figyelembe véve, az érintettnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat
töltsön ki, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.


Amennyiben az Érintett ezt a jogot helyesbítésre, vagy kiegészítésre kívánja használni, bármikor felveheti a
kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak megbízottjával.


Törlési jog


Az európai jogalkotói iránymutatások alapján az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelőtől indoklás
nélkül kérhesse, és késedelem nélkül megkaphassa az őt érintő személyes adatok törlését, és az Adatkezelő
köteles ezt késedelem nélkül végrehajtani, az alábbi esetek mindegyikében:


• A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött, vagy más módon feldolgozott célokhoz,
• Az Érintett visszavonja az engedélyt, amely a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR
9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik, és nincs más jogalap a további
adatfeldolgozáshoz,
https://www.naih.hu/files/Szemelyes-adatok-toerlese-iranti-kerelem.pdf
• Az Adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és a feldolgozásra
vonatkozóan nincsen nyomós, jogos indok, vagy az Érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése
szerinti feldolgozás tárgyát képezi,
• A személyes adatokat jogellenesen gyűjtötték és dolgozták fel,
• A személyes adatokat törölni kell annak az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi
kötelezettségnek való megfelelésre, amely alá az Adatkezelő esik,
• A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett társadalmi szolgáltatásokkal
kapcsolatban gyűjtötték össze.
Amennyiben a fenti okok valamelyike érvényes, és az Érintett kérni kívánja a www.karolina2000.hu és a
www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu által tárolt személyes adatainak törlését, bármikor felveheti a kapcsolatot az
Adatkezelővel vagy annak bármely megbízottjával. A www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu 
Adatkezelője haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelem azonnal, de legkésőbb 72 órán belül
teljesüljön.

A feldolgozás korlátozásának joga


Minden egyes Érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jog alapján megkaphassa az Adatkezelőtől a
személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos korlátozást, amennyiben az alábbiak egyike érvényes:

 

Érintett a személyes adatainak pontosságát vitatja egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az
Adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,


• A feldolgozás jogellenes, de az Adatalany tiltakozik a személyes adatainak törlése ellen. Ezzel
szemben, a használatuk korlátozását kéri.
• Az Adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozás céljából történő tárolásra,
de az Érintett részéről még bekövetkezhet jogi követelés, garancia igénybevétele.
• Az Érintett kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást. Annak ellenőrzéséig,
miszerint az Adatkezelő jogszerűen járt-e el, az adatok korlátozhatók.


Amennyiben a fent említett feltételek egyike teljesül, és az Érintett kérni kívánja a www.karolina2000.hu és
a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor felveheti a
kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak bármely megbízottjával. A www.karolina2000.hu és a
www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu azonnal, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.


Az adatok hordozhatóságának joga


Minden egyes Érintettnek joga van az európai jog alapján, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat,
amelyet önként az Adatkezelőnek nyújtott. Mindezt strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható
formában. Joga van arra, hogy ezeket az Adatokat egy másik Adatkezelőnek átadja anélkül, hogy az előző
Adatkezelő ebben megakadályozná. Kivéve abban az esetbe, ha a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a)
pontja szerint ez hozzájáruláson alapul, a GDPR-t vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a
GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a feldolgozást automatizált módon végzik, a feldolgozás
nem szükséges közfeladatot ellátó feladat ellátásához, vagy nem szükséges az Adatkezelőre ruházott
hatósági jogkör gyakorlása során.


Ezenkívül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során az
érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik vezérlőtől a másikig
továbbíthatók legyenek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és amennyiben ez hátrányosan nem
befolyásolja mások jogait és szabadságait.


Az adatátvitelhez való jog érvényesítésére az Adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel,
vagy annak bármely megbízottjával.


A tiltakozás joga


Az európai jog előirányozza és minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy személyes okokból az
Érintett bármikor a személyes adatai feldolgozása érdekében kifogást emeljen a GDPR 21. cikkének (1)
bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.


A www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu tiltakozás és/vagy kifogás esetén nem kezeli a személyes
adatokat, kivéve, ha bizonyítom az adatfeldolgozás kényszerítő jogi indokait, amelyek felülírják és/vagy
felülbírálják az Érintett érdekeit, jogait és szabad döntéshez való jogát, illetve abban az esetben, ha
bizonyítom a jogi háttér létrehozását, gyakorlását vagy védelmét, pl. garanciális (reklamáció), vagy
egészségmegőrzés, vagy felügyeleti szervek felé történő kötelező adatszolgáltatás céljából.

 

Amennyiben a www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu a személyes adatokat közvetlen marketing
célokra használja fel, az Érintettnek bármikor jogában áll az őt érintő személyes adatok marketing célra
történő feldolgozását kifogásolni. Ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az közvetlen marketinghez
kapcsolódik. Amennyiben az Érintett kifogásolja a www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu általi
adatainak a közvetlen marketing célú feldolgozását, a www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu nem
fogja tovább feldolgozni a személyes adatokat e célból.

Ezenkívül az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos személyes okokból, kifogást emelhet a
www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu honlapoknál, amennyiben kifogásolja a rá vonatkozó
személyes adatok feldolgozását tudományos, történeti, kutatási célokra vagy statisztikai célokra.
Kivéve, a 89. cikk ( 1) bekezdése szerint, ha az adatfeldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

 

Az Érintett, a tiltakozás és/vagy kifogás joga gyakorlása érdekében bármikor felveheti a kapcsolatot az

 

Adatkezelővel, vagy annak bármely megbízottjával.


Ezenkívül az Érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával
összefüggésben, és a 2002/58 / EK irányelv rendelkezéseitől függetlenül, szabadon felhasználhatja az
automatizált eszközökkel szembeni, és a műszaki előírásokkal szembeni jogát.


A feldolgozás jogalapja


• GDPR 6. cikk (1) a.) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez;

Személyes és önkéntes beleegyezésnek minősül a honlapomon való regisztráció az oktatásokra,
illetve a szolgáltatásomra való bejelentkezés alkalmával megadott ügyféladatok.
• GDPR 6. cikk (1) b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;


Az általam kínált szolgáltatás mindegyike személyes kapcsolatot kíván meg a páciens és köztem. A
szolgáltatásom elvégzéséhez és az alkalmi, illetve rendszeres kapcsolattartáshoz szükséges adatok
megléte nélkül a szolgáltatásokat elvégezni nem tudom.
• GDPR 6. cikk (1) c.) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
Szolgáltatásaim alkalmával számlát állítok ki pácienseim és az Egészségpénztárak részére.
• GDPR 6. cikk (1) d.) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
• GDPR 6. cikk (1) f.) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek az
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett
olyan érdekei vagy alapvető jogai, szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az illető gyermek;

 

A személyes adatok tárolásának ideje


Személyesen, e-mailban, a honlapon keresztül vagy telefonon történt időpont egyeztetés esetén az Érintett
neve, telefonszáma és e-mail címe, Adószáma, banki adatai, egészségügyi adatai, számlázási neve és címe,
valamint üzenetei rögzítésre kerülnek a határidőnaplóban, egyéb, erre készített adatlapon, a hatóság felé,
kötelezően leadandó formanyomtatványon, Gmail és Hotmail levelező rendszerben, Google
naptárban,külső adathordozón, illetve mobilkészülékben.


A Gmail és Hotmail levelezőrendszerben tárolt személyes adatokért és azok megőrzési idejéért a levelező
rendszer Adatvédelmi szabályzatában foglalt irányelvek az irányadóak.


https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement


A személyes beállításokban az UTF-8 dekódolás lett beállítva.


A szolgáltatásom végzése közben alkalomszerűen különösen érzékeny adatkat is rögzítek, pl. betegségek,
allergies reakciók, stb.


A rögzítésre került adatok, az Adatkezelési beleegyező nyilatkozatban, az Érintett által aláírt ideig és annak
visszavonásáig, és/vagy a törvényben meghatározott ideig megőrzésre (tárolásra) kerülnek, az Adatvédelmi
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.


Adatbiztonsági intézkedések:


A személyes adatok időpont egyeztetés, alkalmankénti és rendszeres kapcsolattartás esetén kerülnek
rögzítésre határidőnaplóban, Gmail és/vagy Hotmail levelezőrendszerben.

A személyes adatok elektronikus tárolása védett, korlátozott hozzáférésű (PIN kóddal és/vagy jelszóval,
újnyomattal, virus és hackertámadás elleni védelemmel, valamint kémprogram elleni védelemmel) védett
kiszolgálókon (számítógép, telefon) történik.

A papíralapon, határidőnaplóban, egyéb erre készített nyomtatványon, hatóság felé kötelezően leadandó
formanyomtatványon és számlatömbben tárolt személyes adatok tárolásával kapcsolatban Adatkezelő és
megbízott Adatkezelő, különösen nagy gonddal jár el.
Ezen iratokat egy erre rendszeresített, különálló, zárható fiókban tárolja, mely egy szintén zárható
üzlethelységben van rendszeresítve.

Az üzlethelység bejáratát biztonsági zár védi az illetéktelenek elől, továbbá mozgásérzékelős kamerával
védett. Kamera kizárólag az üzlethelység belsejében működik. Az üzletbe belépőket jól látható helyen,
felirat figyelmezteti a kamera működésére.
Emellett Adatkezelő és jelen vállalkozással szerződésben álló Adatfeldolgozók minden szükséges technikai
és szervezési intézkedést megtesznek az érintett adatainak elvesztése, más célra való felhasználása,
illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása, megsemmisítése vagy
törlése ellen.

 

Adatkezelő és Adatfeldolgozók gondoskodnak arról, hogy a tárolt adatokhoz közvetlen hozzáférés útján
kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek
hozzá.


Gondoskodnak a felhasznált eszközök (elektronikus) szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,
vírus-, kémprogram-, és hacker támadás elleni védelemről.


Az Adatvédelmi szabályzat hatálya


Időbeli hatály: Jelen szabályzat 2018.május 25-től lép hatályba. További rendelkezésig, és visszavonásig
hatályos.


Személyi hatály: Jelen szabályzat hatálya kiterjed azon személyekre, akik adatait a jelen szabályzat hatálya
alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akiknek jogait vagy jogos érdekeit az
adatkezelés érinti, továbbá azon személyekre, akik az Érintett adatait kezelik.


Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
Az Adatkezelő nyilatkozata
Csóti Gyöngyi Ildikó Adatkezelő kijelenti, hogy
• Jelen dokumentum az Érintett személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges
továbbításáról és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak
(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, a továbbiakban: Info törvény) megfelelő tájékoztatást. Mindezen rendelkezésben
és törvényben foglaltaknak megfelelően jár el.
• Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat, kizárólag azok az
Adatkezelővel munkaviszonyban, vagy megbízási viszonyban álló személyek ismerhetik meg,
akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van, és akik az Adatkezelővel erre
vonatkozó szerződést kötöttek.
• Gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan
hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.
• A honlap a látogatók/Érintett személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli. Adatkezelő gondoskodik azok biztonságáról, technikai és
szervezési intézkedéseket tett, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása
érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

Az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és
adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő
valamennyi intézkedést megtette, biztosította.
• A tőle elvárható módon mindent megtett az általa kezelt személyes adatoknak a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés,
megsemmisülés elleni védelem biztosítása, és az ehhez szükséges technikai feltételek
garantálása érdekében.
• A neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét
kizárja.
• A személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben
továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben
kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és
ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
• Multinacionális cégszervezethez nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást
bevezetnie és működtetnie nem szükséges
• Személyes adatot más országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
• Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedésekre felkészült, ismeri annak menetét,
tudja, hogy milyen feladatai vannak. Incidens esetén az incidens bejelentése és a
tájékoztatás azonnal, de legkésőbb 72 órán belül megtörténik.


a) Adatvédelmi incidens online bejelentése: https://dbn-online.naih.hu/public/login
b) Adatvédelmi incidens papír alapú bejelentése: https://www.naih.hu/files/Papi-ralapu--bejelento-_v1.2.pdf


Adatfeldolgozóim listája:


Könyvelő:

Adatfeldolgozó: Ditto Kft.
Székhely címe: 5000 Szolnok, Koszorú u.11.
Adószám: 11265650-2-16
Cégjegyzékszám: 16 09 002631
Képviseli: Juhász Imréné
Email: dittokft@gmail.com
Telefon: (+36) 56 513-017
https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Tárhelyszolgáltató:

Adatfeldolgozó: MediaCenter Hungary Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.
Web cím: www.mediacenter.hu
http://www.mediacenter.hu/doc/adatvedelmi_szabalyzat.pdf


Webmester:

Adatfeldolgozó: Business&Beuaty Bt.
Székhely: 6115 Kunszállás, Tanya 100/A
Cégjegyzékszám: 03 06 116274
Adószám: 26348902-1-03
Képviselő: Vígh Norbert
E-mail cím: info@businessandbeautybt.com
Weboldal: www.marketking.pro
Adatkezelési tájékoztató: marketking.pro/adatkezelés
Telefonszám: (+36) 30 842 8707

Az Adatvédelmi szabályzat módosítása


Az Adatvédelmi Szabályzat idővel módosulhat a törvényben meghatározott módon.
Amennyiben ez önt, mint Érintettet jelentős mértékben érinti, vagy jelentős tartalomváltozás következik be
ezen Szabályozás szövegezésében, akkor arról a www.karolina2000.hu és a www.3tospange.hu, valamint a www.podoshop.hu 
honlapokon keresztül tájékozódhat.